Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Τεχνικών Υδραυλικών Εγκαταστάσεων (πρακτικό & θεωρητικό μέρος 05-12-2019)

16-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝΤΕΧΝΙΚ-no2

Σχολιάστε