Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών μηχανικών εγκαταστάσεων Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης ειδικότητας(θεωρητικό μέρος 27/11/2019)

14-2019--ΕΞΕΡΧ--Πρόσκλησηγιαεξέτασηυποψηφίωνμηχανικώ

Σχολιάστε