Δ/νση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών πόρων Π.Στ.Ελλάδας: Προσκλήσεις για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργου διαφόρων ειδικοτήτων

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 10-3-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 17-3-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 24-3-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 7-4-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 14-4-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΘΕΩΡΙΑ 15-4-2020

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ 21-4-2020

Σχολιάστε