Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων 2ης Ειδικότητας, Β Ομάδας