Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.,στην εξέταση του πρακτικού μέρους για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 5ης Ειδικότητας Α ΄και Β΄Ομάδας