ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ.Ε. (ΠΡΑΚΤΙΚΗ 12-4-2019)

40-2019-ΕΞΕΡΧ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(-no2