Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων (θεωρητικό μέρος 30-10-2019)

114-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε