Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 14-11-2019)

120-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε