Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. για την απόκτηση άδειας χειριστή μηχανημάτων εκτέλεσης τεχνικών έργων 2 ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (πρακτικό  μέρος 15-11-2019)

121-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε