Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 8ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Ομάδας (8.2 και 8.5) (Πρακτική 07-05-2019 )