Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων

63-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.((1)