Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 4ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 21-06-2019)

70-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(-no2