Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 4ης Ειδικότητας Α΄ και Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 13-09-2019)