Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 3ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 13-12-2019)