Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 3ης Ειδικότητας Α ΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 19-07-2019)