Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας (πρακτικό μέρος 06-09-2019)

97-2019--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡ-no2