Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (2ης Ειδικότητας Β΄ Ομάδας)

6ΔΜ97ΛΗ-Μ39