Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. -26/7/2018 – Πρακτικού μέρους 2ης Ειδικότητας Α΄ & Β΄ Ομάδας.

Πρόσκληση για εξετ ΠΡΑΚΤΙΚΗ στις 26-7-18