Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε., Πρακτικού μέρους, 1ης ειδικότητας Α΄ και Β΄ ομάδας, την Παρασκευή 2-11-2018

Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε.