Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων τεχνικών υδραυλικών εγκαταστάσεων (13-10-21)

25-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΥΠΟΨΗΦΙΩΝΤΕΧΝΙΚ-no1-1