Πρόσκληση για εξετάσεις πρακτικού μέρους υποψηφίων Συγκολλητών (Πέμπτη 24-11-2022)