Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών

Πρόσκληση για εξετάσεις υποψηφίων Ηλεκτροσυγκολλητών – Οξυγονοκολλητών