Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μηχανημάτων έργων(Θεωρητικό μέρος, 24-8-2020)

90-2020--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.(

Σχολιάστε