Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε., Θεωρητικό μέρος, 21-01-2022 (2η Ειδικότητα, Β Ομάδα)

5-2022--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ21--no1