Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. ( Θεωρητικό Μέρος), 2η Ειδικότητα Β΄ Ομάδας στις 26-09-2022

47-2022--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜ.Ε.-no1