Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. ( Πρακτικό Μέρος, 4η Ειδικότητα , Α και Β ομάδα), Πέμπτη 24-06-2021, ώρα 15.00