Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (ΠΡΑΚΤΙΚΗ 2η Ειδικ. Β ΄Ομάδα, 15-9-21)