Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε.( Θεωρητικό Μέρος, 2η Ειδικότητα, Β Ομάδα), Πέμπτη 24-06-2021, ώρα 15:00