Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 3ης ειδικότητας Β’ Ομάδας (πρακτικό μέρος) στις 30 – 11 – 2021

127-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΓΙΑΕΞΕΤΑΣΕΙΣΧΕΙΡΙΣΩΝΜΕ(ΠΡΑ-no1