Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. – 2ης Ειδικότητας Β’ Ομάδας (πρακτικό μέρος) -17/06/2021