Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 2ης Ειδικότητας Β΄ Οµάδας 16-04-2021 (θεωρητικό µέρος).

16 04 2021 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ Μ Ε (ΘΕΩΡΙΑ) s