Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών μ.ε. ( 27-01-23, Θεωρητικό μέρος, 2η Ειδικότητα Β΄ Ομάδα)