Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (22-12-2022,Πρακτικό Μέρος, 2η Ειδικότητα , Β Ομάδα)