Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. (20-02-2023, Θεωρητικό Μέρος, 1η 2η & 8η Ειδικότητα, Β΄ Ομάδα)