Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε. 19-7-2022 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ (2ης Ειδικότητας Β ́ Ομάδας)