Πρόσκληση για εξετάσεις χειριστών Μ.Ε., 2ης Ειδικότητας, Β ́ Ομάδας