Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Π.Ε. Εύβοιας για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στην Εύβοια

Πρόσκληση για δημόσια διαβούλευση του κειμένου του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της Π.Ε. Εύβοιας για την Ανάπτυξη και Προώθηση του Θεματικού Τουρισμού στην Εύβοια στα πλαίσια υλοποίησης του έργου Πολυμερούς Διασυνοριακής Συνεργασίας «MED-ROUTE – Mediterranean Route for Tourism and Culture»

Περιεχόμενα:

1.       Πρόσκληση.

2.       Απαντητική Φόρμα Παρατηρήσεων.

3.       Προσχέδιο Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου στην Αγγλική γλώσσα (επίσημη γλώσσα προγράμματος).

4.       Σύνοψη Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου στην Ελληνική γλώσσα.

5.       Πρόσθετες δράσεις ιαματικού τουρισμού στην Αγγλική γλώσσα (επίσημη γλώσσα προγράμματος).

6.       Σύνοψη πρόσθετων δράσεων ιαματικού τουρισμού στην Ελληνική γλώσσα.

Σχολιάστε