Πρόσκληση για διενέργεια εξετάσεων (θεωρητικό μέρος) για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας 1ης Ομάδας – Πέμπτη 3/8/2023