Πρόσκληση για διενέργεια εξετάσεων (θεωρητικό μέρος) για την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Αρχιτεχνίτη Υδραυλικού