Πρόσκληση στην εξέταση του Πρακτικού μέρους χειριστών Μ.Ε. στις 28/05/2021, 2ης Ειδικότητας, Β Ομάδας