Πρόσκληση εξετάσεων χειριστών Μ.Ε.( Πρακτική 8Α, Β) και στο Μ.Ε.8.3 (οικοδομικός γερανός)

42-2021--ΕΞΕΡΧ--ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΕΞΕΤΑΣΕΩΝΧΕΙΡΙΣΤΩΝΜΕ(ΠΡΑΚΤΙ-no2