Πρόσκληση εγγραφής πολιτών στον ειδικό κατάλογο για συμμετοχή στην συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης Στερεάς Ελλάδας

282163_4038_2019

Σχολιάστε