Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την σύσταση Μητρώου Αξιολογητών, με σκοπό την αξιολόγηση Αιτήσεων Στήριξης των Εκχωρούμενων Μέτρων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

Πρόσκληση-Μητρώου-Αξιολογητών

 

Υπόδειγμα-Υπεύθυνης-Δήλωσης

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ_1_ΑΙΤΗΣΗ-2