Π.Ε. Εύβοιας: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Υγρών Καυσίμων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης με διαπραγμάτευση, για την προμήθεια υγρών καυσίμων(πετρέλαιο θέρμανσης,κίνησης-βενζίνη σούπερ,αμόλυβδη)προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε Εύβοιας.

 Πιέστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο.

Σχολιάστε