Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για ένα (1) δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος διενέργειας διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για ένα (1) δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο