Πρόσκληση Έκδηλωσης Ενδιαφέροντος “Διενέργεια Διαγωνισμού κατόπιν διαπραγμάτευσης για είκοσι επτά (27) νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Τμημάτων Ένταξης της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με μισθωμένα ΤΑΞΙ”

Δεύτερη ανάρτηση 04-10-2013

Απένταξη Δρομολογίου από τη διαπραγμάτευση της 5ης Νοεμβρίου 2013 για την Μεταφορά Μαθητών Ειδικής Αγωγής της Π.Ε. Εύβοιας και την ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ των Νέων Διαδρομών

Αρχική ανάρτηση 31-10-2013

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Έκδηλωσης Ενδιαφέροντος και τις Νέες Διαδρομές

Σχολιάστε