Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Διενέργεια διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Εύβοιας με μισθωμένα. Μικρά – Μεγάλα Λεωφορεία και ΤΑΞΙ κατόπιν διαπραγμάτευσης για δέκα εννέα (19) συνολικά νέα δρομολόγια Σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας των Δήμων Ερέτριας – Καρύστου και Σκύρου.

ΤΡΙΤΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (17-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα τελικά αποτελέσματα των δρομολογιών του Διαγωνισμού.


ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ (11-12-2013)

Πατήστε εδώ για να δείτε τα άγονα δρομολόγια της 10-12-2013
ΑΡΧΙΚΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τον συνημμένο πίνακα με τα Νέα Δρομολόγια ΕρέτριαςΚαρύστου και Σκύρου

Σχολιάστε