Πρόσκληση 3ης (τακτικής) συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας προσκαλούμε στην 3η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας

Δείτε την Πρόσκληση

Σχολιάστε