ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – 2Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ της Ειδικής Διαπαραταξιακής,Επιτροπής Αιρετών παρακολούθησης του έργου “Καταπολέμηση κουνουπιών στην,Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για τα έτη 2020-2022”