Πρόσκληση 1ης(Τακτικής) συνεδρίασης της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2015

Πατήστε εδώ για να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο